Reference

Postřehy dětí, které se seznámily s metodou Think in English

 • Dobré je, že díky této metodě umím sestavit sama větu. Vím, jak jdou slova za sebou.

 • Umím důležité časy, které se používají. Také je dobré, že se metoda zaměřuje na mluvení.

 • Poslouchání mi dává hodně. Zvykl jsem si tak na americký přízvuk.

 • Kamarádky, které se učí jenom ve škole podle učebnice, umí na konci 5. třídy pár frází, "spelovat", ale větu dohromady nedají. Já vím, jak na to.

 • K čemu je vám spousta slov, která se učíme na test ve škole, když neznáme, jak dát větu dohromady a nemáme to nacvičené??

 • Nebojím se mluvit i s rodilým mluvčím, kterého úplně neznám.

 • Při poslechu angličtiny si pamatuji daleko víc slov, než se naučím ze slovníčku na známky.

 • Angličtina mě baví na kroužku, ale ve škole ne!

 • Pamatuji si toho mnohem víc, než ze školy. Nemusím se doma učit slovíčka. 

 • Rád se učím slovíčka z kartiček, pamatuje se mi to líp podle obrázků, spíš než ze slovníčku. 

 • S angličtinou nemám ve škole problém od té doby, co chodím do tohoto kurzu. 

 • Je to zábavné. Hodně se toho naučím a gramatiku chápu lépe než ve škole. 

 

Reference rodičů

Maminka Haničky po 1. třídě (dcera chodila i v Mš)

Jsem ráda, že moje dcera může navštěvovat hodiny kurzu Mysli anglicky. Nenásilně se naučila výslovnosti. V písničkách se přirozenou cestou seznámila s časováním. Na hodinách si osvojuje tvorbu anglických vět a časování. Doma má k ruce a k poslouchání pracovní sešity a cd. Během hodin v první třídě si začala spojovat psanou a mluvenou podobu jazyka. 

Maminka Emičky

 • Nečekala jsem tak velký pokrok oproti školce. Ve škole už děti začínají samy používat mluvenou formu jazyka- bez ostychu se zeptají i odpoví spolužákům.
 • Dokážou plynule přečíst v angličtině jednoduchý text. 
 • Byla jsem překvapená, jak dokážou děti z první třídy pomocí kartiček překládat a tvořit jednoduché věty ( podmět, přísudek) ve všech časech. Systém byl velmi jednoduchý, snad i já bych se ho naučila.
 • Jelikož Ema začínala s jazykem již v předškolním období, viděla jsem, jak se jazykově vyvíjela - v předškolním období opravdu téměř poslouchala, moc nemluvila. Následně začala sama od sebe opakovat slova, věty. Nyní čte a pracuje se slovy, větami. Je to opravdu tak, jak metoda Mysli anglicky „slibuje“.
 • Líbí se mi, že pro rodiče neangličtináře je jednoduchá příprava. Stačí občas dítěti pustit na pár minut cd. Nemusí s nechutí s dítětem drilovat slovíčka a gramatiku, které vlastně nerozumí. Děti to baví samo.