Angličtina pro děti od 2 do 6 let

Kurzy pro děti od 2 do 6 let

  • výuka probíhá podle metody Mysli anglicky - Think in English, která je ovlivněna modernímy výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletých výzkumem

  • základem a jedinečností metody je osvojování si cizího jazyka přes sluchovou paměť

  • všechny kurzy vede kvalifikovaný učitel, který prošel kurzem Mysli anglicky

 

JAKÝ JE PŘÍNOS METODY MYSLI ANGLICKY PRO MÉ DÍTĚ?

  • objevování cizího jazyka hravou, názornou a zážitkovou formou

  • všechny děti jsou díky metodě Mysli anglicky a jejím didaktickým materiálům aktivní po celou dobu výuky - děti se na hodinách nenudí

  • úspěch při účení motivuje děti k další práci

  • důraz je kladen na osvojování si mluvené řeči, porozumění mluvenému slovu a samostatné vyjadřování v anglickém jazyce v návaznosti na sluchovou paměť

  • přes sluchovou pamět si děti také osvojují slovní zásobu bez biflování

 

JAK METODA MYSLI ANGLICKY PODPRUJE RODIČE?

  • Metoda Mysli anglicky je jedinečná v tom, že je velice snadná na pochopení. Díky propracovaným materiálům domácí připravu zvládnou s dětmi i rodiče, kteří anglicky neumí. Lektor kurzu vám ukáže, jak s dětmi spolupracovat doma. Používání materiálů Mysli anglicky vede děti k samostatnosti.

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme následující kurz. Přihlášku naleznete na konci stránky.

ČAS

VĚK

ZAHÁJENÍ KURZU

středa 16.15-17.00

3-4 roky

září 2024

 

Počet dětí ve skupině: 4 - 6

Místo konání: Montessori Základní škola Pampeliška, Hradební 3182 Tábor 39001

Cena kurzu: (30 hodin za školní rok)

4.400 Kč na pololetí/ 45,- minut

Kurzy jsou celoroční. Školné můžete hradit jednorázově s přihlášením do kurzu nebo se první polovina platby celoročního školného hradí současně s přihlášením do kurzu, splatnost druhé poloviny platby je do 15.října 2024.

Cena výukových materiálů: 890,-

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Partlová, tel: 604 375 619

Přihláška do celoročního kurzu angličtiny pro děti

Místo pro Vaši dceru či Vašeho syna bude v kurzu rezervováno po jeho uhrazení. Zálohovou fakturu obdržíte na kontaktní e-mail po odeslání Vaší přihlášky.