Angličtina pro děti od 6 do 12 let

Kurzy pro děti od 6 do 12 let


 • výuka probíhá podle metody Mysli anglicky - Think in English, která je ovlivněna modernímy výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletých výzkumem

 • základem a jedinečností metody je osvojování si cizího jazyka přes sluchovou paměť

 • všechny kurzy vede kvalifikovaný učitel, který prošel kurzem Mysli anglicky

 • možnost přípravy na složení mezinárodních zkoušek Cambridge (starters, movers, flyers, KET, PET)

 • možnost individuálních hodin

 

JAKÝ JE PŘÍNOS METODY MYSLI ANGLICKY PRO MÉ DÍTĚ?

 • objevování cizího jazyka hravou, názornou a zážitkovou formou

 • všechny děti jsou díky metodě Mysli anglicky a jejím didaktickým materiálům aktivní po celou dobu výuky - děti se na hodinách nenudí

 • úspěch při účení motivuje děti k další práci

 • důraz je kladen na osvojování si mluvené řeči, porozumění mluvenému slovu a samostatné vyjadřování v anglickém jazyce v návaznosti na sluchovou paměť

 • přes sluchovou pamět si děti také osvojují slovní zásobu a stavbu vět bez biflování

 • gramatická pravidla se vysvětlují a procvičují vždy v návaznosti na praktické využití při bězné konverzaci

 

JAK METODA MYSLI ANGLICKY PODPRUJE RODIČE?

 • Metoda Mysli anglicky je jedinečná v tom, že je velice snadná na pochopení. Díky propracovaným materiálům domácí připravu zvládnou s dětmi i rodiče, kteří anglicky neumí. Lektor kurzu vám ukáže, jak s dětmi spolupracovat doma. Používání materiálů Mysli anglicky vede děti k samostatnosti.

 

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme následující kurzy. Přihlášku naleznete na konci stránky.

ČAS

VĚK

ZAHÁJENÍ KURZU

pondělí 13.30-14.15

1.třída

září 2024

pondělí 14.20-15.05

2.-3.třída

září 2024

pondělí 15.05-16.05

4.-5.třída

září 2024

 

Počet dětí ve skupině: 4 - 6

Místo konání: Montessori Základní škola Pampeliška, Hradební 3182 Tábor 39001

Cena kurzu: (30 hodin za školní rok)

1.-3. třída 45 minut 4.200,-/pololetí

4.-5.třída 60 minut 4.700,-/pololetí

Kurzy jsou celoroční. Školné můžete hradit jednorázově s přihlášením do kurzu nebo se první polovina platby celoročního školného hradí současně s přihlášením do kurzu, splatnost druhé poloviny platby je do 15.října 2024.

Cena výukových materiálů: hradí se společně s kurzovným na začátku školního roku

1.-3. třída 1090Kč (obrázkový slovník, 3 pracovní knížky a 3 CD nebo pohádka či příběh)

4.-5. třída 890Kč (obrázkový slovník, knížka + CD, doplňující materiály dle úrovně dětí)

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Partlová, tel: 604 375 619

Přihláška do celoročního kurzu angličtiny pro děti

Místo pro Vaši dceru či Vašeho syna bude v kurzu rezervováno po jeho uhrazení. Zálohovou fakturu obdržíte na kontaktní e-mail po odeslání Vaší přihlášky.