2.stupeň ZŠ a SŠ

Kurzy teenageři od 12 do 19 let

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna modernímu výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Mluvené slovo, slovní zásobu a stavbu vět si studenti osvojí v návaznosti na sluchovou paměť bez biflování 

  • Gramatická pravidla se vysvětlují a procvičují vždy v návaznosti na praktické využití při běžné konverzaci

  • Studenti se naučí snadněji porozumět mluvenému slovu a samostatně se vyjadřovat v anglickém jazyce

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

  • Možnost přípravy na složení mezinárodních zkoušek KET, PET, FCE či CAE

  • Možnost individuálních hodin, přípravy na maturity či doučování podle potřeb školy    

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme následující kurzy. Přihlášku naleznete na konci stránky.

ČAS

VĚK

ZAHÁJENÍ KURZU

úterý 15.00-16.00

KET (5.-7.třída)

září 2024

bude upřesněno

PET (6.-8.třída)

září 2024

bude upřesněno

FCE (7.-9.třída)

září 2024

 

Počet žáků ve skupině: 4 - 6 

Místo konání: Montessori Základní škola Pampeliška, Hradební 3182 Tábor 39001

Cena kurzu: od 4.900 Kč na pololetí (při naplnění kapacity kurzu)

Kurzy jsou celoroční. Školné můžete hradit jednorázově s přihlášením do kurzu nebo se první polovina platby celoročního školného hradí současně s přihlášením do kurzu, splatnost druhé poloviny platby je do 30.řijna 2024.

Cena výukových materiálů: hradí se společně s kurzovným na začátku školního roku

590kč - 1200kč na celý školní rok (cena se odvíjí od úrovně a použitých materiálů každé skupiny)

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Partlová, tel: 604 375 619

Přihláška do celoročního kurzu angličtiny pro děti

Místo pro Vaši dceru či Vašeho syna bude v kurzu rezervováno po jeho uhrazení. Zálohovou fakturu obdržíte na kontaktní e-mail po odeslání Vaší přihlášky.