Reference

Reference učitelů a dětí k metodě Think in English

Vyjádření učitelů

 • Tato metoda umožňuje práci všech dětí v jednu chvíli na rozdíl od učebnic, kdy si učitel není jist, zda ho všechny děti sledují a zda vždy pochopí probíranou látku. U učebnice chybí kontrola chyb a zpětná vazba. (učitel v ZŠ  2. třída)

 • Je to nový způsob výuky, který je zábavný. Mám ve skupině převážně chlapce ve 4. a  5. třídě a díky této metodě, odlišné od klasické, je začala angličtina bavit. (učitelka)

 • Metoda přináší názorné vizuální ukázání a vysvětlení gramatiky a gramatických jevů, když žák dělá chybu (např. v pořadí slov), díky jednotlivým kartám, které se dají libovolně přeskupovat, si svou chybu snadno opraví, a to bez přepisování apod. (učitelka v mimoškolním kurzu)

 • S kartami se dají hrát zábavné hry, po krátké době dosahují děti viditelných výsledků a pokroku. (učitelka v mimoškolním kurzu)

 • Dítě je díky názornému vysvětlení gramatiky schopné využít svých znalostí při čtení krátkých příběhů a článků. Učebnice a jiné klasické metody neumožní dětem prakticky procvičit a zažít si gramatiku v praxi, tak aby je to bavilo. (učitelka v ZŠ 4. třída)

 • Metoda motivuje děti mladšího věku jazyk objevovat,  a  jestliže učitel ví, jak je vést, jsou otevřené a spolupracují na daném tématu, aniž pozorují, že se učí. (učitelka v ZŠ)

 

Postřehy dětí od 6 do 12 let

 • Dobré je,  že  díky této metodě umím  sestavit  sama větu.  Vím,  jak jdou slova za sebou. 

 • Umím důležité časy, které se používají. Také je dobré, že se metoda zaměřuje na mluvení. 

 •  Poslouchání mi dává hodně. Zvykl jsem si tak na americký přízvuk. 

 •  Kamarádky, které se učí jenom ve škole podle učebnice, umí na konci 5. třídy pár frází, „spelovat“, ale větu dohromady nedají. Já vím, jak na to.

 • K čemu je vám spousta slov, která se učíme na test ve škole, když neznáme, jak dát větu dohromady a nemáme to nacvičené?? 

 • Nebojím se mluvit i s rodilým mluvčím, kterého úplně neznám. 

 • Při poslechu angličtiny si pamatuji daleko víc slov, než se naučím ze slovníčku na známky.

 • Angličtina mě baví!