Certifikovaný kurz 6-12

Kurzy Mysli anglicky pro děti od 6 do 12 let a navazující kurz 13-15 let

Podmínkou pro účast na kurzu je uzavření licence Think in English

 Učitel se naučí:

  • teoretické principy metody

  • praktické postupy, jak pracovat s originálním didaktickým materiálem nepostradatelným pro výuku anglického jazyka podle Think in English

  • pomáhat dětem, aby se obratně a pohotově vyjadřovaly v anglickém jazyce, lépe zvládnout a osvojit si slovní zásobu a stavbu vět bez biflování

  • vést děti k samostatnému a tvůrčímu učení a získávat poslechem praktické zkušenosti s mluveným slovem

  • podporovat objevování cizího jazyka názornou a zážitkovou formou přes sluchovou paměť

  • vytvořit připravené prostředí, aby dítě přistupovalo k učení aktivně a využívalo tvořivého myšlení

Originální didaktický materiál umožňuje dětem získat praktické intelektové a komunikativní dovednosti v anglickém jazyce a motivuje dítě k dalšímu učení. 

Termín zahájení: léto 2025

Místo konání: Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška, nám. Mikuláše z Husi 40, Tábor