děti 6 - 14 let

Kurzy pro děti od 6 do 14 let

  • Děti objevují cizí jazyk hravou, tvořivou, názornou a zážitkovou formou

  • Mluvené slovo si děti osvojují přes sluchovou paměť

  • Děti jsou vedeny k samostatnému používání jazyka

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna modernímu výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

  • Děti se naučí snadněji porozumět mluvenému slovu a samostatně se vyjadřovat v anglickém jazyce

  • Děti si osvojí slovní zásobu a stavbu vět bez biflování v návaznosti na sluchovou paměť

  • Gramatická pravidla se vysvětlují a procvičují vždy v návaznosti na praktické využití při běžné konverzaci

  • Možnost přípravy na složení mezinárodních zkoušek KET, PET nebo FCE

  • Možnost individuálních hodin

 

Tábor

ČAS

VĚK DĚTÍ

ZAHÁJENÍ KURZU

pondělí 14.30-15.30 h

9-10 let

září 2019

pondělí 14.30-15.30 h

9-11 let

září 2019

ponděllí 15.35-16.35 h

10-11 let

září 2019

pondělí 16.00-17.00 h

7-9 let

září 2019

středa 14.30-15.30 h

9-11 let

září 2019

středa 16.15-17.15 h

9-11 let

září 2019

čtvrtek 14.30-15.30h

12-14 let

září 2019

 

Chýnov, Malšice, Chotoviny

ČAS VĚK DĚTÍ ZAHÁJENÍ KURZU

MÍSTO KONÁNÍ

úterý 12.00-13.00 h 6-8 let září 2019

MŠ Malšice

uterý 13.00-14.00 h 6-9 let září 2019

ZŠ Chotoviny

úterý 14.00-15.00 h 9-11 let září 2019

ZŠ Chotoviny

čtvrtek 13.30-14.30 9-11 let září 2019

MŠ Malšice

pátek 12.15-13.15 h 7-9 září 2019

MŠ Malšice

 

Počet dětí ve skupině: 4-8

Cena kurzu: 2.700 Kč na pololetí. (Kurzy jsou celoroční. Školné můžete hradit jednorázově s přihlášením do kurzu nebo se první polovina platby celoročního školného hradí současně s přihlášením do kurzu, splatnost druhé poloviny platby je do 15.řijna 2019.)

Cena výukových materiálů: 930Kč - 1100Kč na celý školní rok (obrázkový slovník, 3 pracovní knížky a 3 CD nebo pohádka či příběh + CD) pro děti od 6 do 11 let. Cena výukových materiálů na celý školní rok 690Kč - 850Kč pro děti od 12 do 14 let. (hradí se společně s kurzovným na začátku školního roku)

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Partlová, tel: 604 375 619