Angličtina pro děti od 2 do 6 let

Kurzy pro děti od 2 do 6 let

  • Děti objevují cizí jazyk hravou, tvořivou, názornou a zážitkovou formou

  • Mluvené slovo si děti osvojují přes sluchovou paměť

  • Děti jsou vedeny k samostatnému používání jazyka

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna modernímu výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

  • Možnost individuálních hodin

 

Tábor

ČAS

VĚK

ZAHÁJENÍ KURZU

úterý 15.30-16.15 h

3-5 let

září 2019

úterý 15.30-16.15 h

4-5 let

září 2019

úterý 16.25-17.10 h

4-6 let

září 2019

pátek 14.30-15.15 h

4-6 let

září 2019


Místo konání: Česko-anglická Montessori MŠ Pampeliška, nám. Mikuláše z Husi 40 Tábor

 

Chotoviny, Malšice, Chýnov

ČAS VĚK DĚTÍ ZAHÁJENÍ KURZU

MÍSTO KONÁNÍ

úterý 12.10-12.55 h 3-6 let září 2019

MŠ Chotoviny

pondělí 12.45-13.30 h 4-6 let září 2019

MŠ Malšice 

bude upřesněn 4-5 let září 2019

MŠ Chýnov

Počet dětí ve skupině: 4-8

Cena kurzu: 2.300 Kč na pololetí. (Kurzy jsou celoroční. Školné můžete hradit jednorázově s přihlášením do kurzu nebo se první polovina platby celoročního školného hradí současně s přihlášením do kurzu, splatnost druhé poloviny platby je do 15.řijna 2019.)

Cena výukových materiálů: 930Kč-1100Kč (obrázkový slovník, 3 pracovní knížky a 3 CD; hradí se společně s kurzovným na začátku školního roku).

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Partlová, tel: 604 375 619