15 - 19 let

Kurzy teenageři od 15 do 19 let

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna modernímu výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Mluvené slovo, slovní zásobu a stavbu vět si studenti osvojí v návaznosti na sluchovou paměť bez biflování 

  • Gramatická pravidla se vysvětlují a procvičují vždy v návaznosti na praktické využití při běžné konverzaci

  • Studenti se naučí snadněji porozumět mluvenému slovu a samostatně se vyjadřovat v anglickém jazyce

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

  • Možnost přípravy na složení mezinárodních zkoušek KET, PET, FCE či CAE

  • Možnost individuálních hodin, přípravy na maturity či doučování podle potřeb školy

       

Tábor

ČAS

VĚK

ZAHÁJENÍ KURZU

pondělí 16.30-17.30 h

15-17 let

září 2019

čtvrtek 16.00-17.30 h

příprava FCE

září 2019

 

Počet žáků ve skupině: 4-6

Cena kurzu: od 4.300 Kč na pololetí / 60min. (Kurzy jsou celoroční. Školné můžete hradit jednorázově s přihlášením do kurzu nebo se první polovina platby celoročního školného hradí současně s přihlášením do kurzu, splatnost druhé poloviny platby je do 15.řijna 2019.)

Cena výukových materiálů: 590Kč na celý školní rok. Hradí se společně s kurzovným na začátku školního roku.

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Partlová, tel: 604 375 619