1.stupeň ZŠ

Kurzy pro děti od 6 do 12 let

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna modernímu výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Děti objevují cizí jazyk hravou, tvořivou, názornou a zážitkovou formou

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

  • Děti se naučí snadněji porozumět mluvenému slovu a samostatně se vyjadřovat v anglickém jazyce

  • Děti si osvojí slovní zásobu a stavbu vět bez biflování v návaznosti na sluchovou paměť

  • Gramatická pravidla se vysvětlují a procvičují vždy v návaznosti na praktické využití při běžné konverzaci

  • Možnost přípravy na složení mezinárodních zkoušek Cambridge (starters, movers, flyers, KET, PET)

  • Možnost individuálních hodin

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme následující kurzy. Přihlásit se můžete zde.

ČAS

VĚK DĚTÍ

ZAHÁJENÍ KURZU

pondělí 13.30-14.15

1.třída

září 2024

pondělí 14.20-15.05

2.-3.třída

září 2024

pondělí 15.05-16.05

4.-5.třída

září 2024

 

Počet dětí ve skupině: 4 - 6  

Místo konání: Montessori Základní škola Pampeliška, Hradební 3182 Tábor 39001

Cena kurzu: (garantovaných 15 hodin za pololetí)

1.-3.třída 45 minut 4.200,-/pololetí

4.-5.třída 60 minut 4.700,-/pololetí

Kurzy jsou celoroční. Školné můžete hradit jednorázově s přihlášením do kurzu nebo se první polovina platby celoročního školného hradí současně s přihlášením do kurzu, splatnost druhé poloviny platby je do 30.řijna 2024.

Cena výukových materiálů: hradí se společně s kurzovným na začátku školního roku

1.-3. třída 930Kč - 1100Kč (obrázkový slovník, 3 pracovní knížky a 3 CD nebo pohádka či příběh + CD)

4.-5.třída  690Kč - 850Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Partlová, tel: 604 375 619