O metodě Think in English

Metoda Think in English

Metoda je určena především Montessori centrům, Montessori mateřským a základním školám, které uvažují absolvovat kurz Think in English. Montessori pedagogika není podmínkou pro absolvování kurzu. 

 

  • Think in English je ucelená a návázná metoda výuky anglického jazyka pro děti ve věku od 2 do 12 let. 

  • Děti získávají možnost aktivně si osvojovat především mluvené slovo přes sluchovou paměť. 

  • Didaktický materiál se používá podle principů a zásad Montessori pedagogiky, byl vytvořený přímo pro metodu a vzbuzuje u dětí zvídavost a zájem.     

  • Úspěch při učení motivuje děti k další práci.

  • Názorné vyučování a učení vede k získání hlubokých praktických komunikativních dovedností angličtiny.

  • S metodou Think in English je spojeno více než 18 let praktických zkušeností a je podložena moderními výzkumy o fungování mozku a nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky. 

  • Metoda výuka Think in English pokračuje i za věkovou hranici 12 let.

 

V případě zájmu a dalších podmínkách o uzavření licence kontaktujte Mgr.Alexandru Partlovou, tel.: 604 375 619