Home

Think in English

metoda výuky angličtiny pro děti i dospělé

 

 

Důraz je kladen na konverzaci a osvojování si mluvené řeči, a to tvořivou a NÁZORNOU formou.

 

Metoda Mysli anglicky je ovlivněna moderními výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky.

 

Využívá se prvků Montessori pedagogiky, jednoho z nejúspěšnějších vzdělávacích systémů v USA a Západní Evropě.

 

 

» Reference studentů kurzů angličtiny «

 

 
 

Poslechem získáváte praktické zkušenosti s mluveným slovem. 
Lépe si zapamatujete a vybavíte anglická slova a fráze.

 

Učte se přes sluchovou paměť.


Kurzy jsou vedeny českými lektory i rodilými mluvčími

 

 

 

 

 » Zorganizujte si kurz, vč. firemních «

 » Celoroční kurzy angličtiny pro dospělé «

 » Kurzy angličtiny 2016/17 pro děti od 2 do 6 let «

» Kurzy angličtiny 2016/17 pro děti od 6 do 14 let «